Formularz Kontaktowy

Skorzystaj z formularza, aby dowiedzieć się więcej.
lub wyślij SMS o treści "P" na numer kom. 505 123 000 - oddzwonimy

Udzielenie zgód jest dobrowolne i może być odwołane w każdym czasie w dowolny sposób. Osoba, która udzieliła zgód ma prawo dostępu do treści podanych danych oraz ich poprawiania, do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Tempo Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000194754, NIP: 8992499810, REGON:932973304, kapitał zakładowy: 346.000 zł

Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi "wyrażam zgodę" bądź "nie wyrażam zgody" w polach dotyczących klauzul zgód osobowych (pola numer 1,2,3).

1.

2. 

3.