Dokumenty i ważne informacje

Inspektorem ochrony danych (IDO) w Tempo Finanse Sp. z o.o. jest Pan Krzysztof Maćkowiak, kontakt: rodo@finan.pl